Bagaimanakah hubungan antara pasal-pasal dan UUD 1945 dengan undang undang jelaskan dan beri contohnya​

Pertanyaan:

Bagaimanakah hubungan antara pasal-pasal dan UUD 1945 dengan undang undang jelaskan dan beri contohnya​

Jawaban:

Jawaban:

apa pendapatmu tentang sikap penduduk

Mata Pelajaran : PPKn
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama